HİBE, KREDİ ve YATIRIM TEŞVİK PROJELERİ

AKTİF ÇEVRE Uluslararası Çevre Yatırımları Mühendislik ve Danışmanlık Ltd.Şti., teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmayı hedefleyen mühendislik ve danışmanlık şirketidir.

AKTİF ÇEVRE kurulması planlanan projelerde etüt çalışmaları yaparak yasal mevzuatlar kapsamında gerekli izin, hibe ve teşvik işlemlerin alınmasında  öncü bir firma olabilmek için büyük bir çaba sarf etmektedir.  Bu kapsamda;

 

HİBE

Ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması amacıyla, Türkiye’de bulunan Kalkınma Ajansları, bölge planı ve çalışma programlarında belirtilen alanlarda proje ve faaliyetlere mali ve teknik destekler vermektedir. Bu kapsamda, KOBİ’lerden turizme, kırsal kalkınmadan kültüre kadar farklı alanlarda bölgelerin özgün şartlarına uygun proje teklif çağrısına çıkılmak suretiyle hibe programları sunulmaktadır. Firmamız bu anlamda yatırımcı kuruluşlara Ajansın istemiş olduğu formatta rapor hazırlayarak yatırım sürecini hızlandırmakta etkili olmuştur.

KREDİ BAŞVURUSU

Yurtiçi ve yurtdışı kredi kuruluşlarının (Türkiye, Kalkınma Bankası, World Bank, istemiş olduğu standartlarda yapılacak kredi başvurularında raporlar, fizibiliteler hazırlayarak yapılması planlanan yatırımın hızlandırılması için teknik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Kısaca Yatırım Teşvik Belgesinin alınması ile yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;

*      Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası

*      Yatırım İndirimi

*      Katma Değer Vergisi İstisnası

*      Fon’dan Kredi Tahsisi

*      Vergi, Resim ve Harç İstisnası

*      Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

*      Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik

*      Enerji Desteği